Jag tror inte på gud. Jag nöjer mig med att veta. Att tro är upp till andra att ta sig för.